KONTAKT

Email: Familymentor@yahoo.com
Telefon: +4522143016 (også på WhatsApp)

Facebookside: Family Mentor i Indonesien

Instagram: Familymentoriindonesien
 
Charity:
Email: Kontakt@charitycenter.dk
Telefon: 98 444 555
Hjemmeside: http://charitycenter.dk
CVR.nr: 35746897